Alles over een pimpelmees

Een pimpelmees, is net als een koolmees, oorspronkelijk een bosvogels die zich heeft aangepast aan de menselijke omgevingen, zoals een stad of tuin. Ze stellen niet veel eisen aan hun leefomgeving, dat is waarom je veel pimpelmezen rond ziet vliegen in tuinen en parken.

Geluid

De pimpelmees kun je herkennen aan zijn kenmerkend blauw kopje, gele borst, klein postuur, zwarte strepen en blauwachtige vleugels. Het geluid van een pimpelmees is een prachtige zang van heldere trillingen, meestal aflopend.

Leefwijze

De pimpelmees broedt van eind maart tot ergens in juli. In deze periode worden er 1 tot 2 keer eieren gelegd met elk 7 tot 13 eieren. Naast dat ze in de natuur broeden in boomholtes vinden ze het ook fijn om in een nestkast te broederen. Een jong van een pimpelmees zit ongeveer 18 tot 21 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 2 tot 3 weken gevoerd door hun moeder.

Aantal

De Nederlandse aantallen van een pimpelmees nemen geleidelijk toe. Gelukkig worden bossen in Nederland steeds ouder, waardoor dit een cruciale rol speelt in de stijging van het aantal pimpelmezen in Nederland.

Er vliegen zo’n 500.000 tot 2 miljoen pimpelmezen in Nederland.

Bescherming

Het aantal broedparen van de pimpelmees is de laatste decennia gegroeid, wel is de pimpelmees gevoelig voor het vroeger oplopen van de temperatuur in het voorjaar. Hierdoor valt de piek van de broedcyclus niet meer gelijk met de piek in de voedselbeschikbaarheid.

Wet- en regelgeving

De pimpelmees is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn pimpelmezen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de pimpelmees is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

Bezoek eens de website van vogelbescherming.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.

Over ons

Op cultuurvogels.nl lees je alles over vogels andere dieren. Lees meer over het houden, kweken en verzorgen van vogels en andere dieren. Heb je een artikel dat je graag op deze website wil plaatsen, of wil je partner worden? Neem dan contact met ons op.